HuurrechtExpert

Huurrecht@ctueel

Publicaties

Al enige jaren schrijft mr Piet van der Sanden voor Huurrecht@ctueel, de gratis nieuwsbrief van SDU Uitgevers, die elke 14 dagen verschijnt. In deze rubriek verzorgt hij de rubriek Vraag & Antwoord waarin vragen uit de praktijk van alledag worden behandeld.

Je vindt deze artikelen nu ook op deze website. Ik hoop je daarmee een plezier te doen

Verwarde personen, zelfbeschikking en veiligheid – wie trekt de grens?

Verwarde personen, zelfbeschikking en veiligheid – wie trekt de grens? Een stokoude huurster van een appartement oogt nogal verward. De vloeren in de hal en in de woonkamer staan vol met door haar geleegde wijnflessen, naast bergen oud papier en allerlei andere zaken. Ook de keuken en andere vertrekken bevatten - een beetje oneerbiedig gezegd - een enorme puinhoop. De verhuurder maakt zich grote zorgen om de veiligheid en hygiëne - niet alleen voor deze huurster, maar ook voor omwonenden. Aangeboden hulp leidde tot niets. In hoeverre is de verhuurder medeverantwoordelijk voor zo’n woonsituatie? Denk aan brand, terwijl mevrouw dronken of anderszins verward is. Wat zijn de rechten en plichten van een verhuurder in zo’n geval?


Reeuwijkse senioren verzoeken ministers Ollongren en De Jonge spoedige verbetering van woningwaardering van zorgwoningen

De vraag in deze rubriek is dit keer gesteld door een Bewonerscommissie van senioren in Reeuwijk: bewoners van Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw. Na een degelijk en waterdicht betoog vragen zij de ministers Ollongren en De Jonge om spoedige verbetering van het woningwaarderingsstelsel met betrekking tot zorgwoningen. Want dit stelsel deugt niet meer. En lichtzinnige toepassing van de 35% puntentoeslag voor ‘zorgwoningen’ kan deze woninkjes manipuleren naar de geliberaliseerde huursector. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?


Renovatie, redelijk voorstel – wel/geen verhuiskostenvergoeding?

Tijdens een cursus “Huurdersparticipatie en Overlegwet” hoorde ik u heel duidelijk uitleggen dat een huurder renovatie moet gedogen wanneer de redelijkheid daarvan is gebleken uit een schriftelijk voorstel. Bij verschil van opvatting maakt desnoods de rechter uit hoe het zit met die redelijkheid. Dat kan onder meer afhankelijk zijn van een verhuiskostenvergoeding. Nu, bijna drie maanden later, heb ik zo’n project. Maar, eh, hoe zit dat ook alweer?


Energielabel 1,3? Daarvoor zorgt onze huurder voornamelijk!

Beleid ter zake van duurzaamheid verandert geleidelijk in wettelijke verplichtingen. Neem nu artikel 5.11 lid 1 Bouwbesluit 2012, dat sinds 3 november 2018 verplicht stelt dat kantoren vanaf 2023 energie-index 1,3 of lager moeten hebben (te vergelijken met energielabel C of hoger). Zag u al voorbeelden waarin deze verplichting naar de huurder is verlegd?


Sociaal plan bij groot onderhoud of renovatie? Is dat verplicht?

Een aannemer vroeg mij onlangs of een ‘sociaal plan’ bij groot onderhoud en/of renovatie verplicht is? “Het Burgerlijk wetboek schrijft geen sociaal plan voor”, antwoordde ik. Gelukkig schoot me nog juist op tijd te binnen dat dit voor woningcorporaties anders is! Want wat zegt artikel 55b lid 1 Woningwet? Precies!


Met de huurdersorganisatie praten over klachtrecht? Hoezo?

Wat heb je als woningcorporatie te kiezen bij toepassing van het Voorbeeld Klachtenreglement Aedes 2018? Een maand geleden noemde u dat een ‘kans voor huurdersparticipatie’. Hoezo? Toepassing van dit Klachtenreglement is toch een wettelijke verplichting?


Kansen voor huurdersparticipatie

Wat betekent het nieuwe klachtenreglement voor huurders en verhuurders? Waarom is er eigenlijk een nieuw reglement en wat is daar zo nieuw aan?


Help! Een auto, scheepswrak of pony in de tuin?

Als opzichter zie ik helaas maar al te vaak tuinen die zijn verloederd en zelfs gebruikt worden als stalling voor auto's en scheepswrakken. Met als toppunt een pony in de tuin. Welke mogelijkheden biedt het huurrecht mij om daar verandering in te brengen?


Beschermingsbewind, wie is bevoegd?

Welke rechtshandeling(en) mag een huurder met beschermingsbewind zelfstandig uitvoeren? Wanneer is hij nog handelingsbevoegd? Zo maar wat vragen van een woonmakelaar: iemand die voor het gehele verhuurproces verantwoordelijk is. Tsja … hoe zit dat?


Energieprestatievergoeding (deel II)

Deel II van mijn publicatie over energieprestatievergoeding, staat in het teken van risicomanagement, 'tarieven, gebruik en afrekenen’, ‘Informatieplicht’, ‘bewonersparticipatie’ en last but not least ‘Geschillenbeslechting’.


Verwarde personen, zelfbeschikking en veiligheid – wie trekt de grens?

Verwarde personen, zelfbeschikking en veiligheid – wie trekt de grens? Een stokoude huurster van een appartement oogt nogal verward. De vloeren in de hal en in de woonkamer staan vol met door haar geleegde wijnflessen, naast bergen oud papier en allerlei andere zaken. Ook de keuken en andere vertrekken bevatten - een beetje oneerbiedig gezegd - een enorme puinhoop. De verhuurder maakt zich grote zorgen om de veiligheid en hygiëne - niet alleen voor deze huurster, maar ook voor omwonenden. Aangeboden hulp leidde tot niets. In hoeverre is de verhuurder medeverantwoordelijk voor zo’n woonsituatie? Denk aan brand, terwijl mevrouw dronken of anderszins verward is. Wat zijn de rechten en plichten van een verhuurder in zo’n geval?


Reeuwijkse senioren verzoeken ministers Ollongren en De Jonge spoedige verbetering van woningwaardering van zorgwoningen

De vraag in deze rubriek is dit keer gesteld door een Bewonerscommissie van senioren in Reeuwijk: bewoners van Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw. Na een degelijk en waterdicht betoog vragen zij de ministers Ollongren en De Jonge om spoedige verbetering van het woningwaarderingsstelsel met betrekking tot zorgwoningen. Want dit stelsel deugt niet meer. En lichtzinnige toepassing van de 35% puntentoeslag voor ‘zorgwoningen’ kan deze woninkjes manipuleren naar de geliberaliseerde huursector. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?


Renovatie, redelijk voorstel – wel/geen verhuiskostenvergoeding?

Tijdens een cursus “Huurdersparticipatie en Overlegwet” hoorde ik u heel duidelijk uitleggen dat een huurder renovatie moet gedogen wanneer de redelijkheid daarvan is gebleken uit een schriftelijk voorstel. Bij verschil van opvatting maakt desnoods de rechter uit hoe het zit met die redelijkheid. Dat kan onder meer afhankelijk zijn van een verhuiskostenvergoeding. Nu, bijna drie maanden later, heb ik zo’n project. Maar, eh, hoe zit dat ook alweer?


Energielabel 1,3? Daarvoor zorgt onze huurder voornamelijk!

Beleid ter zake van duurzaamheid verandert geleidelijk in wettelijke verplichtingen. Neem nu artikel 5.11 lid 1 Bouwbesluit 2012, dat sinds 3 november 2018 verplicht stelt dat kantoren vanaf 2023 energie-index 1,3 of lager moeten hebben (te vergelijken met energielabel C of hoger). Zag u al voorbeelden waarin deze verplichting naar de huurder is verlegd?


Sociaal plan bij groot onderhoud of renovatie? Is dat verplicht?

Een aannemer vroeg mij onlangs of een ‘sociaal plan’ bij groot onderhoud en/of renovatie verplicht is? “Het Burgerlijk wetboek schrijft geen sociaal plan voor”, antwoordde ik. Gelukkig schoot me nog juist op tijd te binnen dat dit voor woningcorporaties anders is! Want wat zegt artikel 55b lid 1 Woningwet? Precies!


Met de huurdersorganisatie praten over klachtrecht? Hoezo?

Wat heb je als woningcorporatie te kiezen bij toepassing van het Voorbeeld Klachtenreglement Aedes 2018? Een maand geleden noemde u dat een ‘kans voor huurdersparticipatie’. Hoezo? Toepassing van dit Klachtenreglement is toch een wettelijke verplichting?


Kansen voor huurdersparticipatie

Wat betekent het nieuwe klachtenreglement voor huurders en verhuurders? Waarom is er eigenlijk een nieuw reglement en wat is daar zo nieuw aan?


Help! Een auto, scheepswrak of pony in de tuin?

Als opzichter zie ik helaas maar al te vaak tuinen die zijn verloederd en zelfs gebruikt worden als stalling voor auto's en scheepswrakken. Met als toppunt een pony in de tuin. Welke mogelijkheden biedt het huurrecht mij om daar verandering in te brengen?


Beschermingsbewind, wie is bevoegd?

Welke rechtshandeling(en) mag een huurder met beschermingsbewind zelfstandig uitvoeren? Wanneer is hij nog handelingsbevoegd? Zo maar wat vragen van een woonmakelaar: iemand die voor het gehele verhuurproces verantwoordelijk is. Tsja … hoe zit dat?


Energieprestatievergoeding (deel II)

Deel II van mijn publicatie over energieprestatievergoeding, staat in het teken van risicomanagement, 'tarieven, gebruik en afrekenen’, ‘Informatieplicht’, ‘bewonersparticipatie’ en last but not least ‘Geschillenbeslechting’.