HuurrechtExpert

Huurrecht@ctueel

Publicaties

Al enige jaren schrijft mr Piet van der Sanden voor Huurrecht@ctueel, de gratis nieuwsbrief van SDU Uitgevers, die elke 14 dagen verschijnt. In deze rubriek verzorgt hij de rubriek Vraag & Antwoord waarin vragen uit de praktijk van alledag worden behandeld.

Je vindt deze artikelen nu ook op deze website. Ik hoop je daarmee een plezier te doen

Energieprestatievergoeding (deel I)

Energieprestatievergoeding en NOM-Ready woningen? Eh … !?
Was ik nog maar net gewend aan de ‘Energieprestatievergoeding’ in verband met ‘Nul-op-de- meter-woningen’ (NOM), lees ik nu al weer iets over een ’Bijna-NOM-woning’ of ‘NOM-Ready woning’! Heb ik iets gemist? Zou u eens beknopt uiteen willen zetten, wat de status is qua samenloop van Energieprestatievergoeding en huurrecht?


Tijdelijke verhuur

Sinds 1 juli 2016 mag je in beginsel elke zelfstandige woning tijdelijk verhuren voor ten hoogste twee jaar. Onzelfstandige woonruimte mag zelfs ten hoogste vijf jaar tijdelijk worden verhuurd. Bovendien kan een specifieke huur worden beëindigd zodra een huurder niet meer tot een beoogde doelgroep behoort. Waar vind ik de grondslagen voor deze historische grenzen verleggende flexibilisering in het huurrecht?


Wanbebeer door budgethouder van huurder

Drie weken geleden ben ik door mijn verhuurder uit mijn woning gezet. Mijn budgetbeheerder had – herhaaldelijk zelfs – de huur niet betaald! Ik doe nu m’n best om een andere woning te vinden. Daarmee zijn allerlei kosten gemoeid. Ik lijd ook andere schade. Kan ik deze schade verhalen op mijn budgetbeheerder?


Woonwaarderingsstelsel 1-10-2015

Als verhuurder streef je naar een redelijk rendement. En als huurder wil je niet te veel betalen. Voor informatie over woningwaardering kunnen zowel verhuurder als huurder huurcommissie.nl raadplegen. Daar staan alle regels en uitleg met betrekking tot woningwaardering en huurprijzen.
In dit artikel aandacht voor de wijzigingen die op 1 oktober 2015 ingaan.


Overleggen bij wijziging doelgroep

Een verhuurder wil de bestemming van een wooncomplex voor 65-plussers wijzigen in: één- en tweepersoonshuishoudens, vanaf 45 jaar. De bewonerscommissie verlangt informatie, overleg en het recht om advies uit te mogen brengen voordat de verhuurder definitief beslist. Hoe zit het met rechten en plichten ter zake?


Verhuurder neemt aanbouw over

Tijdens een renovatie voegen we aan enkele woningen een aanbouw toe om de keuken te vergroten en om fietsen te kunnen bergen. Een handige huurder heeft zo’n aanbouw zelf al eens gerealiseerd, met onze toestemming. Als verhuurder willen wij die bestaande aanbouw nu overnemen. Wat zijn de aandachtspunten, juridisch gezien?


Energieprestatievergoeding (deel I)

Energieprestatievergoeding en NOM-Ready woningen? Eh … !?
Was ik nog maar net gewend aan de ‘Energieprestatievergoeding’ in verband met ‘Nul-op-de- meter-woningen’ (NOM), lees ik nu al weer iets over een ’Bijna-NOM-woning’ of ‘NOM-Ready woning’! Heb ik iets gemist? Zou u eens beknopt uiteen willen zetten, wat de status is qua samenloop van Energieprestatievergoeding en huurrecht?


Tijdelijke verhuur

Sinds 1 juli 2016 mag je in beginsel elke zelfstandige woning tijdelijk verhuren voor ten hoogste twee jaar. Onzelfstandige woonruimte mag zelfs ten hoogste vijf jaar tijdelijk worden verhuurd. Bovendien kan een specifieke huur worden beëindigd zodra een huurder niet meer tot een beoogde doelgroep behoort. Waar vind ik de grondslagen voor deze historische grenzen verleggende flexibilisering in het huurrecht?


Wanbebeer door budgethouder van huurder

Drie weken geleden ben ik door mijn verhuurder uit mijn woning gezet. Mijn budgetbeheerder had – herhaaldelijk zelfs – de huur niet betaald! Ik doe nu m’n best om een andere woning te vinden. Daarmee zijn allerlei kosten gemoeid. Ik lijd ook andere schade. Kan ik deze schade verhalen op mijn budgetbeheerder?


Woonwaarderingsstelsel 1-10-2015

Als verhuurder streef je naar een redelijk rendement. En als huurder wil je niet te veel betalen. Voor informatie over woningwaardering kunnen zowel verhuurder als huurder huurcommissie.nl raadplegen. Daar staan alle regels en uitleg met betrekking tot woningwaardering en huurprijzen.
In dit artikel aandacht voor de wijzigingen die op 1 oktober 2015 ingaan.


Overleggen bij wijziging doelgroep

Een verhuurder wil de bestemming van een wooncomplex voor 65-plussers wijzigen in: één- en tweepersoonshuishoudens, vanaf 45 jaar. De bewonerscommissie verlangt informatie, overleg en het recht om advies uit te mogen brengen voordat de verhuurder definitief beslist. Hoe zit het met rechten en plichten ter zake?


Verhuurder neemt aanbouw over

Tijdens een renovatie voegen we aan enkele woningen een aanbouw toe om de keuken te vergroten en om fietsen te kunnen bergen. Een handige huurder heeft zo’n aanbouw zelf al eens gerealiseerd, met onze toestemming. Als verhuurder willen wij die bestaande aanbouw nu overnemen. Wat zijn de aandachtspunten, juridisch gezien?